Optreden Passion 2023

De kerk van Mill was tot de laatste plek bezet bij de uitvoering van De Passion afgelopen zaterdag. Geweldig! Dank voor jullie komst….
De koren Unisono en VoiceMill zetten een prachtige interpretatie van het lijdensverhaal neer.  Begeleid door het nummer Conquest of Paradise kwamen de koorleden zingend,  langzaam lopend de kerk binnen om daar plaats te nemen op het podium.
Het lijdensverhaal werd verteld, telkens afgewisseld door zang van één van de koren.
Als slotnummer werd gezamenlijk Hallelujah van Leonard Cohen gezongen. De koren en vertellers werden getrakteerd op een daverend applaus, uiting van waardering voor een geslaagd optreden.

Heel veel dank aan het kerkbestuur voor de gastvrije ontvangst en medewerking.
Ook aan alle vrijwilligers voor de voorbereiding en hulp in welke vorm dan ook.

Dank aan onze sponsoren, die mede door hun bijdrage, deze avond mogelijk hebben gemaakt.

Het concert was gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop voor de onkosten werd op prijs gesteld. We zijn heel dankbaar dat daar zo gul gehoor aan is gegeven.

Dit alles en de enorme publieke belangstelling hebben gezorgd dat we kunnen terugkijken op een prachtig evenement.