Bestuur

Het bestuur van VoiceMill bestaat uit vijf betrokken leden die gezamenlijk het functioneren van de vereniging bewaken. Ieder bestuurslid doet dit vanuit een eigen aandachtsgebied. Daarnaast spelen zij een actieve rol bij de verschillende activiteiten die de vereniging ontwikkelt. Er wordt ongeveer zeven keer per jaar vergaderd. Het bestuur legt aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid.
Het bestuur wordt gevormd door de volgende mensen: v.l.n.r.
Simone Westra: algemeen lid – Marjon Schaap: algemeen lid –¬† Frans Knoops: secretaris –¬† Lisette Teunesen: penningmeester – Geertje Braks: voorzitter¬†