Bestuur

Het bestuur van VoiceMill bestaat uit vijf betrokken personen, die gezamenlijk het functioneren van de vereniging bewaken. Ieder bestuurslid doet dit vanuit een eigen aandachtsgebied. Daarnaast spelen zij een actieve rol bij de verschillende activiteiten die de vereniging ontwikkelt. Er wordt ongeveer zeven keer per jaar vergaderd. Het bestuur legt aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid.

De bestuursleden zijn:
René Schipperheijn  – voorzitter
Inge van Heumen     – secretaris 
Gemmy Gerrits         – penningmeester
Helmi van Baars       – bestuurslid
Silvy Kolner               – bestuurslid