Annulering voorjaarsconcert ‘Listen to the Music’

Zoals niemand zal zijn ontgaan heeft het kabinet vergaande maatregelen genomen om te proberen om snelle verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Het verbod op evenementen met meer dan  30 deelnemers is één van deze maatregelen.

Om die reden annuleren we het voorjaarsconcert van VoiceMill op zondag 29 maart. Mensen die reeds kaarten hebben gekocht kunnen hun kaarten weer inleveren bij de verkooppunten Myllesweerd of Primera Schipperheijn. Zij krijgen dan hun geld terug.

Op een later moment laten we als koor weer van ons horen!